Контактная информация|Архив журнала|Организации потребителей|карта сайта|rss|сделать стартовой
 
 

test.org.ua

Центр Экспертиз ТЕСТ

Помогаем делать правильный выбор!

Украина, Киев / четверг / 23.09.21
Тесты и исследованияПолезно знатьО молоке начистотуЗнак КачестваОплата
Все тесты: А-Я
Разделы
Питание
Детское
Здоровье / Косметика
Авто / Вело
Электротехника
Стройка
Промтовары
Услуги
Требования к показателям качества и безопасности питьевой воды, предназначенной для потребления человеком, введенные в Украине и ЕС 

Вимоги до показників якості та безпечності питної води, призначеної для споживання людиною, що запроваджені в Україні та Європейському Союзі з метою захисту здоров'я людей від будь-яких ризиків забруднення вод

(Requirements of quality and safety of drinking water intended for human consumption, which for the Ukraine and the European Union to protect human health from any risk of pollution)

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВОЗ) у четвертому виданні Керівництва ВОЗ по забезпеченню якості питної води зазначає, що в світі щороку два мільйони людей помирають, а мільярди людей страждають від хвороб, які передаються через воду. Більшість з цих людей – діти молодше 5 років. Тому проблема забезпечення безпечності питної води залишається дуже актуальною у світі і може в значній мірі попередити високу смертність та страждання людей.

В Україні наказом МОЗ України від 12 травня 2010 року № 400 затверджені Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10). Цей наказ набрав чинності з 16.07.2010, крім таблиці 2 додатка 2, що набрала чинності з 1 січня 2015 року, та таблиці 3 додатка 2, що набирає чинності з 1 січня 2020 року. Дані Державні санітарні норми та правила (ДСанПіН 2.2.4-171-10) - обов'язковий для виконання нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Національний стандарт ДСТУ 7525:2014 “Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості” вперше впроваджено в Україні. Цей стандарт набрав чинності з 01 лютого 2015 року. Вимоги даного національного стандарту є добровільними для застосування і суб’єкт господарювання самостійно приймає рішення щодо застосування положень ДСТУ 7525:2014 “Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості” у своїй сфері діяльності..

Отже, в Україні вимоги Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10) є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади,  місцевого  самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов'язана з проектуванням, будівництвом та експлуатацією систем питного водопостачання, виробництвом та обігом питних вод, наглядом і контролем у сфері питного водопостачання населення, та громадянами.

В Європейському Союзі Директивою Ради ЄС 98/83/ЕС від 3 листопада 1998 року стосовно якості питної води, призначеної для споживання людиною регламентуються вимоги до показників якості та безпечності води питної. Положення цієї Директиви обов`язкові до виконання всіма країнами-учасницями Європейського Союзу. Згідно Директиви Ради ЄС 98/83/ЕС від 3 листопада 1998 року, “вода, призначена для споживання людиною” означає:
•    будь-яку воду в первісному стані чи після очищення, призначену для пиття, приготування страв, приготування харчових продуктів чи для інших побутових цілей, незалежно від походження води та від того, чи її подано з водорозподільної системи, з автоцистерни, чи доставлено в пляшках чи контейнерах;
•    будь-яку воду на будь-якому підприємстві з виробництва харчових продуктів, призначену для виготовлення, обробки, консервації чи реалізації продуктів чи речовин, призначених для споживання людиною, якщо компетентні національні організації задоволені її якістю та вважають, що якість води не може несприятливо вплинути на корисність готових харчових продуктів;

Прийнятий в Україні ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" розроблявся з урахуванням вимог Директиви Ради ЄС 98/83/ЕС від 3 листопада 1998 року.
     
Які суттєві відмінності ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” та Директиви Ради ЄС 98/83/ЕС від 3 листопада 1998 року щодо якості води, призначеної для споживання людиною.

Необхідно відмітити, що в Директиві Ради ЄС 98/83/ЕС від 3 листопада 1998 року встановлені вимоги до показників якості та безпечності води питної без поділу її на водопровідну, з колодязів (каптажів джерел) та фасовану воду. В Україні в ДСанПіН 2.2.4-171-10 вимоги встановлюються окремо для водопровідної води, окремо для води з колодязів (каптажів джерел) та окремо для води фасованої. Причому, вимоги до фасованої води суттєво відрізняються від вимог для водопровідної води.  

В ДСанПіН 2.2.4-171-10 вимоги до показників безпечності фасованої води в багатьох випадках є більш жорсткими ніж вимоги Директиви Ради ЄС 98/83/ЕС від 3 листопада 1998 року ( це стосується вмісту бенз(а)пирену, броматів, кадмію, міді, 1,2 –дихлоретана, ртуті, тощо), тоді як у колодязній воді та воді з каптажів джерел вимоги за вмістом нітритів не відповідають вимогам, встановленним в Директиві Ради ЄС 98/83/ЕС від 3 листопада 1998 року ( вимоги ЄС не більше 0,50 мг/л, вимоги ДСанПіН2.2.4-171-10 не більше 3,3 мг/л) .

В ДСанПіН 2.2.4-171-10 відсутні вимоги до контролювання вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів ( сума концентрацій бензо(b)флуорантена, бензо(k)флуорантена, бензо(ghі)перилена, індено(1,2,3-cd)пирен). Ці речовини відносяться до речовин 1 класу небезпеки і є дуже небезпечними для здоров`я людини. Не передбачено контролювання залишкового вмісту мономерів у воді під час контакту води з полімерними матеріалами ( акриламід, епіхлоргідрин, хлористий вініл). Українські виробники, які здійснюють постачання продукції до країн ЄС повинні забезпечити проведення контролю води питної на відповідність вимог Директиви Ради ЄС 98/83/ЕС від 3 листопада 1998 року.

В ДСанПіН 2.2.4-171-10 передбачена вимога щодо погодження тексту споживчого маркування води питної фасованої центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я на підставі позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданого Державною санітарно-епідеміологічною службою України. Така вимога в Директиви Ради ЄС 98/83/ЕС від 3 листопада 1998 року відсутня.

Директивою Ради ЄС 98/83/ЕС від 3 листопада 1998 року передбачено вжиття необхідних заходів щодо надання споживачам відповідної та найновішої інформації щодо якості води, призначеної для споживання людиною, за результатами проведеного моніторингу. В ДСанПіН 2.2.4-171-10 така вимога відсутня.

Вимоги ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" не поширюються на води мінеральні лікувальні, лікувально-столові, природні столові та води, призначені для спеціального дієтичного споживання, спеціально перероблені або розроблені для забезпечення задоволення дієтичних потреб дітей грудного та раннього віку.

Вимоги Директиви Ради ЄС 98/83/ЕС від 3 листопада 1998 року щодо якості води, призначеної для споживання людиною не поширюються на:
•    природні мінеральні води, згідно з Директивою Ради ЄС 2009/54/ЕЕС від 18 червня 2009 року стосовно зближення законодавств країн-учасниць із питань видобутку та реалізації природних мінеральних вод;
•    води, які є медичною продукцією в межах цього значення в Директиві Ради ЄС 65/65/ЕЕС від 26 січня 1965 року стосовно зближення положень, викладених у законах, постановах чи адміністративних положеннях, що стосуються медичної продукції.

Отже, вимоги до показників якості та безпечності мінеральних вод в Україні та в Європейському Союзі регламентуються окремими законодавчими актами.


Семенович В.К. - начальник Українського науково-методичного центру оцінки відповідності та випробувань харчових продуктів, виробів, що контактують з харчовими продуктами, іграшок, парфумерно-косметичної продукції та продукції побутової хімії (УкрПРОДТЕСТ) ДП “Укрметртестстандарт”;
Шатаєва Т.О. – заступник начальника науково-дослідного центру випробувань продукції з організації випробувань ДП “Укрметртестстандарт”

Коллеги, друзья и партнеры
Copyright©НИЦНПЭ ТЕСТнаписать намперейти вверх
 
 
TopList